GfOoTUz6TpM6Tfr9TUYpTpC6BY==

Humor Sunda:AKAL BULUS SI DOKTER

PELITAKARAWANG.COM 
Di hiji rumah sakit nu aya di ibu kota, aya dokter ngora keneh keur diajar praktek. Kadatangan pasien awewe nu geulis teu kapalang. Dokter kumerot hayangeun kumaha carana supaya bisa “mariksa”.

KARAWANG
Kabeneran eta pasien daftar ka manehna. Sanggeus nungguan teu lila dipanggil asup ka ruangan praktek. Diruangan geus ditungguan ku dokter. Rengse ditanya ngaler ngidul si awewe tuluy dititah nangkarak. Bari mariksa si dokter mikir kumaha carana bisa ‘ngagawean’ awewe nu masih ngora tur geulis.

Lila-lila kapanggih, tuluy nyokot thermometer keur ngukur suhu awakna. Mimitina thermometer diasupkeun kana baham, sanggeus rada lila dicabut deui. Ceuk si dokter mariksa dina baham mah kurang hade, tuluy mariksana dina kelek. Kapaksa si awewe muka blusna supaya si dokter bisa nyelipkeun kana kelek. Teu lila mariksa dina kelek oge dianggap kurang pas. Tuluythermometer di pindahkeun kana bujur si awewe. Si awewe dititah muka rok jeung calana jero geus kitu dititah “nonggeng”.

Dadak sakala, “Aaw…” awewe teh ngoceak, eta mah lain bujur abdi, Dok!!”
Si dokter ngajawab bari selow. “Ah, teu nanaon, Zus…, ieu nu asup ge lain thermometer!”

Indah S. 1986 


Kiriman :Suman sanjaya

www.pelitakarawang.com

Komentar0